dimanche 10 janvier 2016

** Đã Viết Gì ?

.


dangson.fr

   Đêm mưa và sẽ còn mưa đến sáng như những hứa hẹn của đài khí tượng .

 Ngồi ở góc bếp , đọc lại những gì đã viết từ bao năm tháng dài , bắt gặp lại một dòng chữ :


''     Những chuyện viết ngắn , đã được đem vào thư viện và CtLy đã gom lại thành một Tập truyện ngắn Đăng Sơn rồi 

Chúc tác giả Đăng Sơn luôn vui .


----------------------
 Ngộ !
Mình đã viết gì ?


đăng sơn.fr

Aucun commentaire: