dimanche 10 janvier 2016

° Làm Sao để DễThương ?

.
BeeBee . 2015
   
   Làm sao để DT ?

  Đó là một câu hỏi quá thưà để đừng tìm câu trả lời .


      Dễ thương hay không còn tùy ở những câu viết -

     Để dễ thương thì mở cánh cửa phòng ngủ . Đêm đang về sáng , ngủ và nằm mơ . Sáng mai thức dậy sẽ có 100 thứ việc để làm và thấy đời mình có nhiều thứ nên bỏ qua đừng giữ lại ở trí nhớ : Đời sẽ thấy dễ thương .
 đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com


.

Aucun commentaire: