mardi 13 janvier 2015

( ) ThưTìnhNgắnNhất

'


( ............ )Có những ngày, đời sống quấn lấy việc làm đuổi ta chạy như bầy vịt .


Muốn viết một bức thư tình cho ra hồn, phải ngồi yên tịnh , ngăn tất cả những tiếng động không cần thiết và tịnh hồn để có thể viết ...

  Viết để người ấm , ta ấm giữa muà đông .        ...      Sáng nay - Không đủ thì giờ để viết .Và sẽ viết với tất cả  sự dịu dàng chưa từng viết .
             ** NhỏthịNhóc
.

Aucun commentaire: