vendredi 16 janvier 2015

* Rétro - Styles của nhóm VĂN.

.


dangson.fr
...  Chủ đề này để thân tình cám ơn những bạn đã có lòng ghé thăm sự êm dịu , ấm áp ở đây như một tạp chí kết nối tình thân .


 Cám ơn dịu dàng, cám ơn đã  dùng thì giờ ghé lại, ngồi lại bên nhau với những bài viết, những hình ảnh, những tình khúc .


   Đời sống có lúc cũng cần những khoảng khắc dịu dàng


   Hãy dùng thời gian ngồi lại bên nhau .
    BanBiênTập ChúngMình .


CHÚNG MÌNH - Nous magazine

Aucun commentaire: