mardi 23 décembre 2014

- ĐÊM NGỒI NGHE NHẠC TÌNH -

.


   Thức dậy , nghe sự yên tĩnh . Bên ngoài đóng băng đá . Không phải là tuyết, chỉ là hơi lạnh cuối năm đang trang điểm phấn trắng cho khuôn mặt của đêm .


    Đêm có chân dung của một người yêu ( hay là một ngưòi  tình )   "  Một  người yêu có khác một ngưòi tình không ? "


  Câu trả lời là không biết . Không thể nào biết đưọc vì mỗi người có những lý lẽ riêng khi họ yêu .
  Một người yêu cần sự cảm thông và hiểu nhau để vừa là bạn vừa là người dấu yêu .


    Có lẽ những người Tình chỉ đến với nhau để có nhau tạm thời trong một phúc chốc qua những lời đường mật . Đến rồi đi theo nguyên tắc : Người Tình + Người Tình = .... ( ..... )


      Ở lãnh vực văn thơ, âm nhạc, người ta có nhiều người tình để không bao giờ chung thủy . Đừng nói chuyện thủy chung với một người tình . Họ run rẫy bằng một hình thái ướt át và họ sẽ ra đi . Đằng sau họ là quá khứ không có tuổi tên .


    Một người tình khăn gói ra đi là một tác phẩm cho người sáng tác . Hắn đã viết gì trên cung nhạc sầu  úa  ?  Có lẽ nào hắn thành thật khi khóc lóc cho một cuộc tình ( hờ và không hờ )  ?


     Đó là chuyện riêng của hắn . Chẳng dính , chẳng mắc mớ gì đến tôi .
    Đêm đang rất sâu . Lạnh . Đêm đang về  sáng như người yêu, người tình nào đó đi tìm nhau ở một điểm hẹn .


     Ngồi yên, nghe lại những bản nhạc tình . Rỉ rả, rỉ rả và nghĩ được vài điều để viết . Viết như một cách thủy chung riêng mình .... đăng sơn.frJe te souhaite une histoire d'amour
Je te souhaitre d "être vraie
Comme la nuit épouse le jour
Comme je te disait et je t"ai perdu . đs .

...Aucun commentaire: