dimanche 30 mars 2014

-- Thư Từ Nơi Xa

-

Em !
  Nghe em tâm sự, anh viết :
TỈNH
( hay là Tịnh )


    Có những người mình rất thương mến - Khi họ có chuyện gì buồn ( mình buồn ) - khi họ có điều vui ( mình vui theo ) .     Nói với bạn :

    - Anh chia cái buồn với Em ...


  -  Chia ra sao ? Chia cỡ nào ?


    Lặng thinh và đếm trong vòng 20 giây . Rồi nói :


   -  Đôi khi, chẳng biết phải chia ra làm sao, vì anh dốt toán .    Thôi thì,anh tìm những bản nhạc nhẹ nhàng . Ngồi lặng im ( Lặng tĩnh , hiền hoà nghe tâm sự cũng là một cách chia sẻ ) - Biết đâu khi chia xong chuyện buồn phiền . Lòng mình nhẹ hơn ....đăng sơn.fr 


    Aucun commentaire: