mercredi 5 mars 2014

*** HỦ MẮM

.


 HỦ MẮM .

 Nghe cái tên là không khá rồi, nhất là danh từ riêng này để  gọi người đàn bà là người yêu của hắn . Nghe cái tên là không khá rồi .


  Tại sao không gọi nàng ta là " Em " là " Nàng yêu dấu " mà gọi là hủ mắm ?    Chuyện này khá dài và khá phức tạp vì có nhiều tình tiết có thể gây náo động trên đời tình ái của lắm kẻ đang yêu .
 ( Viết đến đây thì  đang mờ mắt và mỏi lưng .
    Tạm ngừng bàn phím, để dành mai mốt viết tiếp ) Ps : Lỡ nàng " Hũ Mắm " có  vào đây để đọc  những dòng ở trên mà nhăn nhó  kêu trời, gọi đất thì cũng kệ nàng .


    ....

Aucun commentaire: