jeudi 31 mars 2016

* XƯA

.đs . france


..    - X -

     xưa
     như con đường cũ kỹ
     xưa khi đến bên nhau
     tháng ngày đi qua

    xưa trở thành xưa

 (   TinaTruyện  )..


- N -


    nàng chỉ đùa thôi
    tinh nghịch trong nắng mới
    cười mà không phải là cười
   chỉ để dấu lệ rơi

     (   QuỳnhNgọcLan  )
 -  HNL -


  ai mà nhớ mùi hương thơm ngày ấy
 buổi trăng thề nửa khuya về thơm ngát
  ai mà cũ , nửa đời trông chờ mãi
 một thời áo trắng mà nhớ thương

 (  đăng sơn.fr  )


...

Aucun commentaire: