jeudi 17 mars 2016

... My Way

.


( My Way )


    Tựa đề này không phải là bài hát của Pháp mà đã được chuyển ngữ ra và rất thành công qua rất nhiều version ...


        Đường ta ta đi - cho dù có tiếng chó tru , chó sủa ở đêm sương lạnh .

      Đường ta đi ngang , ta thấy gì ? Trên đoạn đường quanh co hoặc thẳng tắp , ta đã nghiệm ra điều gì ?

    ----
đs . 2015


  Khi ngược quãng đi - trở về cánh cổng nhà . Nhìn  thoáng những cánh hoa : một chút nắng, một ánh khuất lẫn trêm khóm cây .


 Ngồi yên , ngẫm  nghĩ : Ừ thì thế . Đường mình, mình đi .
   TinaTruyện .

..


.

Aucun commentaire: