mercredi 20 juillet 2016

* Tận Cùng

.


tận cùng gió và nắng
là bóng tối tràn về
1 góc đêm thổn thức
1 tiếng thầm của bài thơ
tận cùng em , đã là tôi
tiếng thở dài vướng mùi sương lạnh
tiếng thở dài ở nơi hoang dã
như là hoang lạnh da thịt em và tôi .

_____________________________________________
( Khánh Lan- 101 nụ quỳnh lan .2016  )

...
Aucun commentaire: