lundi 18 mai 2015

( ) T ...

.
Thêm Lần Đổi Đời .


Đã gặp, đã nghe một vài kẻ ra vẻ mình cao ngạo sau một vài lần thất bại để đắng cay , nói như tuyên bố : " Tôi không cần thằng nào, con nào trong đời bây giờ "


Tôi đã nghe và giữ lại một âm điệu, một tia mắt hằn học vì thất vọng tình đời . Đời là những sự việc đầy chuyển biến : Mới hôm nào cười cười có vẻ thân tình, hôm nay quay đi với dáng ngoảnh mặt .
Qua vài chặng đời và khá thấm , tôi không cho phép mình nói câu " không cần ai " như gã chán đời kia . Mình là mình mà thôi . Mình để mở mắt, mở tai thấy và nghe lắm điều , lắm sự và gạn lọc để giữ mình yên tĩnh ( Trong nghĩa của chữ Tịnh , có chữ YÊN )
Khi giữ được lòng tịnh yên trên một quãng đường đi bộ thì lắm khi trí nhớ và vài điều đây đó hiện về : Một câu nói không đúng lúc , một ánh mắt đầy ghen tức, ganh tỵ , những thứ âm thanh dấy trong chốc lát im lặng ..... Trí nhớ nằm ở bộ óc của sự sống .


Trí nhớ có thể hiện hữu trên một dòng chữ khi ta biết đặt vấn đề và suy ngẫm để chỉ giữ lại vài điều căn bản khi phải quyết định .


Ở một kẻ viết , tôi yêu thích và tôi rât ghét sự kiêu căng, kiêu ngạo không đúng chỗ cần phải có từ cái mặt nạ cao ngạo nửa vời .


Thêm một lần nữa , mình im lìm để thấy .
Sau khi phân định giả hay thật thì gạt qua một bên để nghĩ suy và viết về những điều khác để có điều hiền lành thoải mái hơn .
đăng sơn.fr


 .

Aucun commentaire: