bạn thân .
° ° ° °

Để có một người bạn , ta làm gì ?Câu trả lời có vẻ dễ và cũng khó khăn cùng một lúc . Nếu mở những trang sách nói về tình bạn thì ta có thể đọc được những câu châm ngôn và những lời khuyên có giá trị lâu dài


Bây giờ , đã đi qua một chặng đời , ngã lên, ngã xuống , tôi biết rõ mình là bạn của ai và ai là bạn của mình .

đăng sơn.fr