lundi 9 juin 2014

* MAY MÀ

..


 may mà em không là hiện thật .

 em chỉ là dòng chữ phơ phất phất phơ . những sợi tuyết của em không bao giờ có tht , những buổi hôm  - 25 độ C  của em cũng chỉ là cái lạnh của trời đông ảo giác .


những sườn đồi, những bãi dốc, những quãng đường cũng chỉ là ảo mộng trên  dòng chữ . cũng may .


 cũng là một thoáng xanh xao - như một câu hát - chợt đến rồi xa - xa
 vậy cũng là cũng may ...

 @nguyênsơn.fr
- norwaymuàđông

Aucun commentaire: