dimanche 1 décembre 2013

NGÀY NẮNG ẤM


_______________________________
      Ở   M Ộ T 
     N G À Y  NẮNG  ẤM

    (  đăng sơn.fr )


 Mùa đông,xem vậy mà vẫn có những ngày ấm nắng       Rời con phố còn vắng vẻ người ở đầu buổi sáng,leo những bậc thang của một gian hàng bán đĩa hát,sách báo
Tìm được một chỗ ngồi yên tịnh - Thử làm vòng đời đi chậm lại


                               
    Những lúc " một mình " cũng là cái thú . 

 Nhìn ngắm một khung cửa lòa nắng ,từ ô cửa nhìn ra ngoài là một góc phố đang tắm nắng


             Những cái bóng như thế này cũng có thể chạm vào nhau như một lời hỏi thăm


          Và từ đó,chúng mình bềnh bồng như bầu trời .

       Để được lại gần nhau -
       Chỉ cần mở một khung cửa
---------

Aucun commentaire: