jeudi 26 décembre 2013

( như một lời Kinh Nguyện )

.
( như một lời Kinh Nguyện )


Lẽ nào mình ngồi yên
Quê mẹ đã điêu tàn
Tim đứa con nhớ mẹ
Vong thân đi khắp miền

Lẽ nào tim ngừng đập ?
Chờ hơi thở cuối cùng
Mà khoanh tay,quay mặt
Bỏ quên bạn đồng hành

 Lẽ nào cây nạng  gãy
 Ngủ quên vì hòa giải
 Ngậm miệng và ngủ quên
 Khi quê mình điêu tàn ?Thắp ngọn nến kinh đêm
Đốt thêm những ngọn lửa
Tiễn bạn về đất lạnh
Nghe lòng mình chẳng yên


 đăng sơn.fr

Aucun commentaire: