mercredi 25 décembre 2013

hãy để anh yêu Em ( 2 )


dangson.frhãy để anh yêu Em


 hãy để anh yêu em - thầm lặng

ở ngày thiếu nắng
lưng chừng đời nhau
như cọ vẽ pha màu

hãy để em thầm lặng

đi tìm bóng dáng nhau
từ một mùa thu cũ
có hơi ấm tình nhân


anh là ngày cuối năm
đi tìm màu mắt nhớ
làm ấm một chỗ nằm
như vậy - đời còn nhau

 N.duytoàn

xưa -

xưa,xưa một thưở tình nhân
em tôi ngồi hát một lần  rời xa
tình buồn mỗi lúc xa nhau
tình gần như thế ,thì gần nỗi đau

@EveAucun commentaire: