vendredi 18 octobre 2013

CỤC dễthương .

-
CỤC dễthương .


___________________________________


  đã nói rồi mà . Thấy mặt,nghe tiếng nói thấy dễ thương lắm - Mà thương không phải dễ đâu .


  đã nói rồi :  Trời thì hay mưa hay nắng . Mưa buồn ,nắng vui ; lòng người cũng như thế .


khi vui vui thì có thể kẻ đối diện biến thành một cục Dễ Thương !
   đăng sơn.fr          


Aucun commentaire: