vendredi 25 octobre 2013

BIẾT ĐÂU - photo -

...

BIẾT ĐÂU

Ở một ngày,ở khoảng êm êm nào đó . Tìm cho  mình một khung cảnh âm nhạc nếu cần điều  gì đó để lót đường cho chữ viết ...
dangson.fr Giữa những tấu khúc,pha  thêm một chút màu sắc cho mình thấy và biết mình yêu một thứ gì đó cần thiết ....dangson.fr

Hãy đặt cái tên  cho một ngày là : Ngày Mới - Ngược Xuôi


dangson.fr


Ngày mới có ánh nắng nhẹ hắt qua cánh cửa  của một thế giới riêng .


 Để chạm được thế giới lặng thầm êm ả ấy ,bạn chỉ cần đẩy cánh cửa . Bước vào
 Ở chỗ này. Hắn chào đón bạndangson.fr < chúcBạnvui <

....

Aucun commentaire: