dimanche 27 avril 2014

** Ở Ly Cà Phê trong ngày mưa....


Hình ảnh đã đăng

.
Có một chỗ mà đã không muốn trở lại . Vì nhiều lý do, vì sự không đẹp, vì sự kiêu kỳ, trịch thượng của kẻ không có thể gọi là đối tượng và là đối thủ của mình .


 Ngạo mạn ở phần mình chăng ?  - Hay là tại mình  kiêu kỳ, kiêu ngạo .?
 Ngạo mạn thì đúng hơn .
 Ngạo mạn vì một bản năng , từ chữ bn lĩnh . Không qụy lụy - Không đầu hàng .

    Đi đâu thì đi . Chỉ có một con bé trung thành và ly cà phê nóng để giữ mình lại . Ghé thăm trong nỗi lặng im .
   Ừ - Rồi em sẽ lớn hơn và già dặn hợn những ngày xưa khi em gặp tôi .
   Ừ - em . Phải chi tôi bằng tuổi em, tôi sẽ đưa bàn tay tôi cho em nắm . Ở một ngã đường đời, tôi hiền lành hơn bao giờ, rất  điềm đạm để nói với em :

- Rồi em sẽ hiểu thế nào để làm người lớn và là một đàn ông .

    Trong khi  chờ  em lớn hơn, già hơn ,tôi  thấy thèm một ly cà phê và màu mắt đen láy của em khi em nhìn tôi .   Lặng lẽ -  Lặng thầm như viên đường trắng đang  tan  trong ly .
   đăng sơn.fr


.

Aucun commentaire: