dimanche 13 avril 2014

... DỊUTÌNHTHƯ .

dangson.fr1." DịuTìnhThư "
   Ông kia,xém đi ngủ sau một ngày mệt nhứ nhừ, mỗi tối, ông có thói quen đọc vài bài viết và nếu có hứng thì viết vài cái lăng nhăng và tối khuya nay, ông rơi vào một câu viết của  một con bé ba trợn ...  Con bé này hay có tật thức rất khuya như ngày xưa thời 1 ngàn chín trăm xưa lắm .   Hình như để có thể làm nhà văn, con bé nghĩ là phải thức khuya mới có sự yên tịnh để viết và " đánh nhau với chữ " .


Ông đọc thử xem con nhóc viết gì ? Té ra con nhóc vẫn giữ cái tật lèo nhèo, lèm bèm và hay hờn giận cả ông trời .
  Đọc xong, ông muốn viết cho con bé ấy một bài gọi là " DịuTìnhThư "


Như sau :


-- ( .............. .... )   Nếu rất thông minh , thì con bé hiểu .


đăng sơn.fr

< Không phải chợt nhiên mà làm nhà văn 


2.
2.
DỊUTÌNHTHƯ .
" Chẳng bao giờ bé có thể hiểu được bóng đêm ở ly cà phê thứ 3, thứ 4 trong ngày hoặc ở giữa khuya .

Vì trong cà phê có một chất đắng, rất tình, hơi ngòn ngọt và hơi đăng đắng . Bé còn nhỏ quá để có thể thành nhà văn . Tôi chẳng ưa gì những kẻ viết văn , làm thơ . Họ xạo, họ láo lếu đó .  Tôi nói thật lòng mà : Ở ngoài đời, hễ tôi nghe kẻ nào nói mình  là nhà thơ, nhà văn là tôi lĩnh  lẹ làng, tôi ớn họ .


  Tôi không viết văn, tôi giả vờ làm thơ . Bé biết tại sao chứ ?


- Bỏi vì đời còn đắng hơn ly cà phê không bỏ đường .  Vậy thì, bé đi ngủ đi . Ngày mai thức dậy, uống ly sữa có 4 giọt cà phê . Nhớ bỏ tí đường và mỉm cười . Để làm đời đẹp hơn .


  Đời tôi đắng nên có chủ đề " ĐãXưaNhưBâyGiờ "


   đăng sơn.fr        

    Aucun commentaire: