vendredi 25 avril 2014

*** ThêmLầnĐểQuên

.
dangson.fr


.     

ĐỂ QUÊN .

Họ sẽ quên nhau . Như ý họ .


Chẳng còn ai nói với nhau . Cơn bão thổi về . Nước dâng đầy . Bão tuyết trắng . Mưa rơi sau tuyết .


Họ quay mặt để mà quên .

đăng sơn.fr 

Aucun commentaire: