vendredi 13 février 2015

* Have a wonderful time with " Nous "

.
dangson.fr  ' Time....no one can stop ...time change every thing . All thing getting old , human not exception . But I alway wonder why only one thing never change .? Perhaps I know but I think you are the one know this the most . Hop you happy after many time put the ??? Have a wonderful time with " Nous " _

This Masquerade


Are we really happy
With this lonely game we play?
Looking for the right words to say

Searching but not finding
Understanding anywhere
We're lost in this masquerade

Both afraid to say we're just to far away
From being close together from the start
We tried to talk it over but the words got in the way
We're lost inside this lonely game we play

Thoughts of leaving disappear
Each time I see your eyes
And no matter how hard I try

To understand the reasons
Why we carry on this way
We're lost in a masquerade

We tried to talk it over but the words got in the way
We're lost inside this lonely game we play

Thoughts of leaving disappear
Each time I see your eyes
And no matter how hard I try

To understand the reasons
Why we carry on this way
We're lost in a masquerade
We're lost in a masquerade

And we're lost in a masquerade...
Songwriters

RUSSELL, LEON
This Masquerade

Sommes-nous vraiment heureux avec
Ce jeu solitaire que nous jouons
Vous cherchez les bons mots à dire
Recherche, mais ne trouvant pas
Comprendre toute façon
Nous sommes perdus dans cette mascarade

Les deux peur de dire que nous sommes tout simplement trop loin
D'être proches les uns dès le début
Nous avons essayé d'en parler
Mais les mots ont obtenu de la manière
Nous sommes perdus à l'intérieur de ce jeu que nous jouons solitaire

(*) Les pensées de laisser disparaître
Chaque fois que je vois tes yeux
Et peu importe comment dur j'essaye
Pour comprendre la raison
Pourquoi nous continuons de cette façon
Nous sommes perdus dans cette mascarade

Nous avons essayé d'en parler
Mais les mots ont obtenu de la manière
Nous sommes perdus à l'intérieur de ce jeu que nous jouons solitaire

Carpenters – This Masquerade – Listen and discover music ....    


<

2.

   ThờiGianCủaChúngMình -


    Đời sống trộn vào thời gian và thời gian trôi đi như dòng nước từ cánh chim bay . Chẳng ai có thể làm thời gian ngừng lại được .

   Biết rõ ràng là như thế .

    Nên có khi người ta tìm được vài câu để chúc nhau .. Have a day nice .

    Một ngày đẹp nắng trời xanh

   Một ngày có khi nhiều mưa để lòng trùng trùng một nỗi nhớ nhung từ cảm xúc khi nghe lại một bài hát đã có thời bên nhau .


     Có khi không lthể nào làm ngừng thời gian với những sợi tóc đã thay màu , tự ủi an mình.   : Ừ , thì  Have a wonderful time with " Nous " _
        


  Ừ thì chúng mình cũng có thể lại gần bên nhau ở một trang chữ mang tên " thời gian " .....


 đăng sơn.fr   

....

Aucun commentaire: