dimanche 1 janvier 2017

- Giữa môn phái Lãng Mạn và Hiện Thực :

.
ds.fr / 2017


Bên cạnh emLà những sợi nắng đầu năm
Những cành lá chưa bao giờ biết nói chuyện
Chuyện gì đâu mà chúng nói ?!
Chỉ có tôi , là tìm ngôn từ để nói
Như lời trăn trối
Từ tháng nào đó, trở về nơi em ở
Cái vỉa hè khô hốc - tháng 6 - không hở môi
Dẫu là một tiếng cười
Tôi ngồi im lúc 7 giờ sáng
Ly cà phê sữa đá giá 15000 đồng
Cà phê Sài Gòn không giống như nơi tôi ở
Cà phê - hình như có mùi bụi đời ngày tuổi trẻ của riêng tôi nơi trường cũ .
Thầy cô tôi dường như đã chết từ xó xỉnh nào đó
Bạn bè tôi đi lập nghiệp và mũ áo bên này .
Tôi đã trở về, ngồi nhìn bóng nắng qua thành ly từ đáy cốc
Chờ cơn mưa sẽ hẹn nhau rơi xuống
Thấy mình vô duyên thên chút nữa .
Tự hỏi mình - Gọi cho em để làm gì ?
Chẳng lẽ để nắm lấy bàn tay em mềm nhun nhũn ?
Chẳng lẽ để nói là tôi yêu em ?
Mưa rơi -
Tôi rơi và lặng lẽ gấp lại những trang sách .
Len lõi bước qua bên kia đường
Lòng thầm nghĩ ngợi :
Lại thêm một bài thơ nữa , cho em ....


đăng sơn.fr

Aucun commentaire: