cHUYỆN
cỦA
cHÚNGMìNH.

.


Sáng sớm, đọc một câu góp ý của cậu nhỏ ở một bài viết , thấy hết hồn :" .....Nhắc đến ViệtNam thì họ kỳ thị lắm rồi ! " " Cháu hết mơ đến chuyện đi du học hoặc du lịch rồi ... "
Nghe và đọc thấy buồn và bực mình !....Vì sao thế ?Có phải là vì sự tự hào về dân tộc và văn hóa của mình chưa đủ và đúng mức . Hay vì một mặc cảm dấu diếm trong niềm khiêm nhượng ?

Có nhiều cách để trả lời sau khi nhìn vào các vấn đề .
Một đứa con lấy gì để tự hào với cái tên họ của gia đình mình ? Một người có đầy bằng cấp có khi nào xấu hổ vì cảnh bần hàn đã qua của cha mẹ mình không ?Bất cứ câu hỏi nào cũng có những câu trả lời . Để có thể trả lời, ta phải nhìn vào vấn đề và tìm cách lý giải nó theo một cung cách lương thiện gồm sự chủ quan và khách quan .
Để có thể hãnh diện về gia tộc, tổ tiên và đất nước của mình, ta phải làm gì ?đăng sơn.fr