dimanche 24 août 2014

. CHÚNG MÌNH

.
Viết về ChúngMình .
dangson.fr
Chúng Mình là ai ?Là em , là anh ?
Ừ - Thì là chúng mình . Anh vẽ cho chúng mình bức họa của chúng mình .Vẽ bằng bút chì đen, xám, trắng .
Đen ở bóng tối, khi em rời anh , em bỏ đi . Mùi ngọc lan ở lại ở góc tối om om trong góc vườn . Anh nhắm chặt mắt, anh giữ lại những điều ủy mị nhất khi em rời anh . Ra đi .


Xám như màu của mưa khi anh ngồi lại . Tưởng như em còn đâu đây ( Cho dẫu chỉ còn lại 1 % ở em )


Trắng từ những khuya mất ngủ .Vậy thôi .
Năm tháng qua đi, anh lang bạt, lang bang, lang thang trên những vỉa hè . Những màu sắc, những ánh sáng và bóngtối pha lẫn vào nhau thành một vết bụi bám trên áo như khói bụi xe .


Và vì thế, anh viết . Viết với tất cả nỗi lặng - Im .
đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com

Aucun commentaire: