jeudi 24 novembre 2016

....
Vì Nhỏ Dễ Thương <
..
---------------------------------------------------------------------------
Tôi đang mờ người với một chục thứ việc . Đồng hồ chạy đến con số 4. pm .
Ngồi nhâm nhi miếng cà phê nguội ngắt trong buổi trưa , ngó ra khung cửa kính , thấy trời đang xám mưa ... Trời mưa nhu thế bởi vì nơi tôi ở đang là muà thu ( Lúc nào trời cũng sập sùi như thế nên tôi quen rồi vì là không quen thì cũng phải quen nếu nói như kiểu huề vốn - lãng xẹt ! -
....

Aucun commentaire: