jeudi 12 mars 2015

... AI là AI ( ? ).

.
Để tạm trả lời một vài câu hỏi khi nhận được  lá thư của người lạ :


 " ....    

Thanks very much for your interest in my profile. I really appreciate it so much .. I would like to know more about you...     "
    Thấy làm lạ ! Biết thêm về tôi để làm gì ?


   Hãy xem tôi chỉ là hình ảnh của một đứa bé mê  mùi thơm của sách và chữ nghĩa như tấm ảnh dưới đây :


. --                                                                                           photo by agence Jupiter - france     Ở những trang sách mở rộng ấy , ta có thể đọc một đoạn ....


 ( Extrait :


Pourquoi suis-je devenu philosophe ? Par goût et difficulté de vivre. Le goût s’est plutôt accru. La difficulté n’a pas disparu. Je n’en conclus pas que j’aurais philosophé en vain. Mais plutôt que la philosophie n’est qu’une dimension de l’existence humaine, toujours nécessaire, jamais suffisante. L’important n’est pas de devenir philosophe, si l’on entend par là le choix d’un métier. L’important, c’est de penser mieux, pour vivre mieux. Le but ? La sagesse : la vie la plus heureuse et la plus intelligente possible. Nul ne l’atteint tout à fait. C’est pourquoi nous avons tous besoin, toujours, de philosopher. Les idées sont des outils : elles ne valent qu’au service de la vie, et jamais à sa place.
Au fond la vie est plus intéressante que la philosophie, et c’est ce que la philosophie m’a appris de plus précieux.
   André Comte-Sponville philosophe    Nếu cần chuyển ngữ câu viết của ông ấy, tôi dịch như sau :


 '    Tại sao tôi trở thành triết gia ?  Tại vì ý thích và 
bởi vì sự khó khăn khi sống . Ý thích đã có và sự khó khăn  vẫn không biến mất . Triết học  chỉ là một mức độ của sự hiện hữu của nhân loại - Cần thiết nhưng chẳng bao giờ đầy đủ . Điều quan trọng không phải là trở thành hiền triết như cách nói về nghề nghiệp . Điều quan trọng là làm cách nào suy nghĩ tốt hơn để sống đẹp hơn .

    Mục đích là sự khôn khéo để sống được sung  sướng hơn trong cách suy nghĩ....... ...
   Mở trang web của Psychologies Magazine , tôi thấy vài câu trắc nghiệm như sau :

Điều quan trọng nhất để được sung sướng là :*   Etre aimé  ( Được thương yêu )
ẻ chia )
ảm thấy đưọc tự do )
ự làm mình cảm khoái )


  _________________   ? _____________________________


   Tôi để cho bạn chọn từ những điểm mà bạn thấy thích hợp với mình vì  tôi không phải là bạn với những định nghĩa của chủ thể .


 Tôi có thể là một dòng nước .
 Có thể là nắng xanh trên chữ viết

Có khi là một ánh mắt của trẻ con ngây ngô , hoặc là ánh buồn bã của hình dáng tiểu thư dịu dàng không chanh chua .

 Hoặc không là gì cả .

 Giản dị thế thôi .

 đăng sơn.fr


  .                                 by đăngsơn.fr.Aucun commentaire: