jeudi 12 mars 2015

- Ch ( Tr ) uyện Tình muà Xuân

.

Opening -


Ở cái tablet mới nhặt được trên bãi cát ngoài biển , nhìn quanh quất , chẳng thấy ai đến nhận là của mình < cho dù là nhận vơ < .

Máy không khóa bằng mật mã, máy cũng chẳng cần  phải để ngón tay,ghi dấu chỉ tay vào chỗ mở .

Ở màn hình , chỗ có đầy chữ và hình ảnh , thấy có chụp ánh mắt đẹp như loại mắt tiểu thư và đọc được :


1 -


 "  Người ta nhìn ngắm phong cảnh bằng ánh mắt khi mở toang những cánh cửa mắt .

Với đôi mắt đẹp của em, anh đi tìm những màu sắc ấm như lời tình tự của muà xuân :       
  Muà xuân vừa đến chưa kịp tàn thì em đã biến vào hư không . Những bóng đêm trở lại với sự câm lặng khác thường .


  Phải rồi, người ta đã chôn cất em ở một chỗ mà ánh sáng có tên gọi là vĩnh viễn hư vô .    Vĩnh biệt em như câu hát " Adieu "


..
  2 -Ném cái máy bảng tính xuống mặt cát . Gió vi vu đẩy sóng . Sóng  cuốn lấp chôn đi chuyện tình buồn .

Biển , rồi trở lại lặng thinh .

 đăng sơn.fr

(  Viết cho những chuyện tình không tồn tại  )....
...

Aucun commentaire: