mercredi 31 mai 2017

Níu !

ds.fr. 2017. Níu ! 

... 

Lâu rồi, khi ta không còn níu nhau 
Ở nhau, xa như thế có gì và nói 
Gọi như vậy cũng thế thôi - hỡi nhau 
Đường ấy - có gì mà níu nhau ? R&B ở chiều mưa . 

----------------------------------------------------------------------- 
Đã lâu rồi - mình xa nhau 
Nắng đã bạc màu 
Đã lâu lắm rồi không còn ai hỏi thăm nhau 
Ở nhau, mưa và nắng như nỗi đau 
Đau cũng lành lặn - khi mình rời nhau .. 
Đã Quên
đã quên rồi, khi tôi trở lại
năm tháng ấy - vụn vỡ ở chiều mưa
mưa trên phố nhỏ, có lẽ là như thế
mưa như thế, có lẽ chúng mình thừa .đs.fr 

 Níu em lần nữa


 Nếu anh níu em
 Như níu màn đêm
 Đêm về ở mùi tóc
 Như níu đêm nào bên em .

 Nếu  - phải chi - ta níu nhau  lần nữa
 Em làm gì - để có thể trở lại ngày cũ
 Khi em nằm lịm im trong vòng tay nhau
 Níu em - Níu anh - làm chi nữa hỡi nhau ?

 đs.fr

Aucun commentaire: