lundi 29 mai 2017

THÊM Câu Trả Lời

.


Thêm lần với Cháu Trai <


.
THÊM Câu Trả Lời <
----------------------------------
Bây giờ chú viết THẬT LÒNG cho cháu và xin cháu một ân huệ và mong mỏi cháu trai trả lời , sau đó :
.
Sáng nay, chú ngồi ở ngoài vườn trong buổi rất sớm trong ngày nghỉ .Chú dùng thì giờ dọc các bản tin ở các nơi .
Mở Youtube , nghe và xem Lisa Phạm xúi dục khủng bố bên VN - Quê mình !
Lisa Phạm với khẩu hiệu Khai Dân Trí : Khủng bố - Đốt và GIẾT !
( Khốc Liệt quá phải không, cháu trai ? )
Chú lắc đầu, hạ hỏa mở link khác để nghe chàng 8 X tên là Huỳnh Quốc Huy nói gì và biện luận ra sao - ? -
Giữa Người Buôn Gió ( BTH ) Lisa Phạm và Huỳnh Quốc Huy là 3 trình độ khác nhau .
Giải thích từ nhiều cách nhìn nhận KHÁC NHAU và còn TÙY ở từ CĂN NGUYÊN :
Nếu cháu trai học ở môn NHÂN VĂN thì từ Căn Nguyên là cái duyên cớ !
Cắt hẳn chữ DUYÊN và chữ CỚ là 2 điều khác nhau :
Người ta dùng chữ Duyên để đổ thừa cho cái Cớ theo cái cách đảo lộn tùng xèo < :
- Tại vì có duyên nên chúng mình gặp nhau - Có thể là NỢ - và cái cớ là tại vì mình hạp nhau nên mình có Duyên !
Hơ hơ !
Mức độ của sự Ngụy Biện , Bạo Biện tùy nghi hơi giống nhau để kết thành chữ DUYÊN ! ( Lắm khi nghe cải lương và sến vô cùng ! )
Khi muốn Biện Luận và BIỆN LÝ , ta nên theo vài tiêu chuẩn của khoa học .
.
Thử lấy một hình ảnh của vị Lãnh Tụ .
Lãnh tụ là kẻ tìm đường đi trước và dẫn dắt ! Vị lãnh tụ ấy có sự hạn chế của hoàn cảnh lịch sử và thời gian . Lãnh tụ không phải là thượng đế , là thánh , là chúa , là phật ! .
Thế thì , tại sao ở chế độ tà quyền mang tên CS, họ ca tụng lãnh tụ đến muôn đời và đưa lãnh tụ ấy lên hàng cao cả để thờ phượng ?
Và ai , nhóm nào phải đứng lên để phản biện ?
Quy tắc để phản biện ra sao ? Phản biện có phải là dùng thời gian để phân tích và tìm chứng cớ để có thể chứng minh và tìm ra sự thật ?
Ở các xứ văn minh , họ khó lòng để phải đồng thuận giữa hai danh từ Văn Hóa và Văn Minh .
Họ phải viện dẫn rõ ràng :
Văn hóa là truyền thống từ tập tục ( Tinh Thần ).
Văn Minh là chiều hướng cải cách và áp dụng các hình thức vận chuyển để thay đổi xã hội và cộng tác để đưa một đất nước đi lên để có cơm no áo ấm . Dân giàu, nước MẠNH .
Ở năm đầu đại học , nếu ta mở mắt để so sánh : Ở xứ nhỏ như VN, trong 6 tháng và 1 năm sau thời 1975, họ đào tạo tầng lớp sinh viên ra sao ?
Có phải là bên mình , họ hay cố tình mập mờ và lẫn lộn chữ Văn Hóa và Văn Minh hay không ?
Câu trả lời của xứ tân tiến khác hẳn : Ở năm đầu đại học, họ chỉ cách cho sinh viên nhận thức được một cung cách suy nghĩ và dìu sinh viên tiến bước về những kỷ năng và độc lập . Họ dậy cho đám trẻ biết cách cộng tác từ nhóm học và dùng tư duy để cùng phát triển .
Một đứa trẻ khi bị PHẠT , nó phải biết tại sao nó bị PHẠT Vạ ! Và sau đó, nó phải nhìn nhận trách nhiệm để thay đổi .
Sự học thuộc làu từng chương kiểu xưa không thể nào đứng vững ở các nước công nghệ là con đường đào tạo những cá nhân để có thể tập hợp theo cách cộng đồng .
Đã mang thân phận là con người, ai cũng có sự nhỏ nhen để đố kỵ , chính sự đố kỵ ganh ghét đã không làm một tập thể tiến xa hơn vì những ý nghĩ tiêu cực .
*
Thêm những câu hỏi thì sẽ có những câu trả lời . Trả lời thế nào và ra sao ?
Cháu trai, tôi chỉ yêu cầu cháu một điều : Hãy tìm cách tập hợp và tranh đấu cho quê hương mình . Đại nạn đang xảy đến cho dân tộc mình thêm một lần nữa sau 1000 năm bị giặc đô hộ .
Lẽ nào ?đăng sơn.fr.


Aucun commentaire: