jeudi 8 août 2013

CÓ MỘT CHÚT DỊU DÀNG

.

dangson.fr

   1.   CóMộtChút dịu dàng .


   Chút dịu dàng cho đời dịu hơn chút nữa
   Như cổng trường ngày thôi học có nhau
   Mùi ngọc lan vẫn làm ai vương vấn
   Mái tóc xưa bây giờ đã bạc màu   2.  ĐIỀM ĐẠM


   Có một thời,anh muốn mình điềm đạm
   Góc phố nắng,ai chờ ai phố cũ
   Trưng vương ngày thi ai trốn học
  Tiếng dương cầm đêm lẻ hè phố gió
   Bây giờ điềm tĩnh ngồi nhớ nhau ...  3.  Chuyện đời _


anh du côn ở nửa đời đàn ông
đời đã đắng ,anh đắng thêm chút nữa
bởi vì thế anh lặng lẽ cuối dòng sông
những lúc chiều ,chợt một thoáng bâng khuâng ...
đăng sơn.fr

Aucun commentaire: