mercredi 29 mars 2017

200 km / h .

.


200 km / h .
-----------------------------------------------
200 km / giờ là tốc độ nho nhỏ của một chiếc xe đua khi bạn bỏ chừng 90000 âu kim bưng nó về sau khi hội đủ vài điều kiện như sau :
- Là tỷ phú - bá hộ - con nhà giàu cỡ C Đô La ở phố SG .
- Là ....ca sĩ ĐVH đang chạy nợ ở phố ấy ..
- Là Trịnh Xuân Thanh , quan lớn đang trốn nhủi bên Germany ....
... Là .......
Stop !
..
Hahahah
- Cười một phát hahah lần nữa < bis .....
Tôi phát nực cười khi tắt máy vi tính , sau khi đọc vài bản tin lẻo nhẽo về 3 cái tên ở danh sách ấy ...
3 cái tên cũ mèm ấy không nằm trong dự tính viết bài của tôi và nhóm ở tòa soạn Nous Magazine ngày hôm nay : 29 tháng 3 - 2017 .
Nơi này , xứ lưu vong mà chúng tôi đang ở đã có cả vạn kẻ nổi tiếng hơn cậu ca sĩ ấy . Chuyện những thằng quan lớn ăn nhiều gấp vạn lần cậu TXT .....
Nếu so sánh về các thứ thì không thể được sau 100 năm xứ mình đã bị dân da trắng đô hộ và hơn 1000 năm bị giặc phương bắc chiếm ngự kiểu made in China ....
- đang viết ----


Aucun commentaire: