lundi 16 mars 2015

( _________________ ) ?
Hình ảnh đã đăng

.
Sẽ viết gì ở đây ?

Có những khoảng trống là sẽ còn vài điều để viết .

Không viết thì cũng có thể nhìn ngắm cánh hoa vàng của trời xuân .

Trời buổi sáng đang âm u thiếu nắng .

dangson.fr

 Nghe bài hát này,
 biết đâu có điều để viết :
..
  <

L'Italien - Isabelle Boulay
Aucun commentaire: