vendredi 17 juillet 2015

< Chỗ Nên Bỏ Lại .....

.


    <                                                            dangson.fr

 .... "   Time....no one can stop ...time change every thing . All thing getting old , human not exception   " 
 Phải rồi , có người đã nghĩ như thế - Thời gian là điều không ai có thể làm ngừng lại . thời gian làm đổi thay mọi thứ tự trong lòng người .

    Những nẻo đường đi ngang , rời đi, nhìn thẳng con đường đằng trước , có khi vì tình cảm , có  khi còn vài điều nuối tiếc, ngừng chân, ngoảnh lại để ký ức chợt nhắc lại một vài điều .


     Rồi gửi ký ức vào một khoảng không im lìm để tiếp tục đi con đường riêng của mình . Hoài niệm để làm gì ? Chẳng ai cứ sống mãi với quá khứ để làm mất thì giờ cho tương lai .<

Aucun commentaire: