vendredi 20 juin 2014

_ NO Fb

.


dangson.fr

Anti FB .

Sao ngộ ! Sao kỳ ?Những người bạn đọc đều biết là tôi kỵ, tôi chống Facebook vì tôi hay bị sổ mũi, nhức đầu với phong trào nối mạng này , vậy mà lâu lâu, ở hộp thư, tôi vẫn bị nhận được những lời mời làm bạn ?


Làm bạn với bạn ở FB, tôi có mập thêm được vài ký lô gam nào không ?

Chơi với bạn ở FB , tôi sẽ có thêm bao nhiêu ký lô vàng, bao nhiêu hạt kim cương ở nhà băng ấy khi mở tài khoảng ?
Thôi mà ! Tội nghiệp tôi mà .


Hãy để tôi thật sự giữ gìn tình của bạn ở trái tim dịu dàng riêng tôi .


đăng sơn.fr


- no Fb

Aucun commentaire: