jeudi 26 juin 2014

- X X -

..  

  Thấy 2 chữ X X như vậy, có lẽ  người ta sẽ tưởng bở mà nghĩ bậy bạ : XX là ......    Xảnh xẹ ư ?
     Xảnh xẹ có cái nghĩa dễ thương  rất riêng .
 Xảnh xẻ như cách đoán mò, đoán ẩu ...
 ( Có khi đoán đâu trật đó như ông thầy bói mù sờ cái mu ruà , ông đoán tầm bậy trật lất :
 '' Số cô nhọc nhằn lắm , suốt ngày phải cầy bừa ... vất vả lắm ... "  !!   )


 Cha nội này nói ra, hở cái là vô duyên cùng cực !


  Ai mà không phải cày bừa để kiếm ăn ?
 Ai mà không nhọc tâm, nhọc trí để ngày ngày đi cày ?


Chả lẽ ngồi không chờ thiên hạ nuôi ?

   Thật là XX !


     Giả tỷ cái đi :
  Khi chướng lên , hứng lên, em hỏi cái thằng bồ của em một câu :
 - Anh nè !    Tôi gật đầu, chịu anh, rồi anh nuôi tôi cả đời hả anh ?

  Giả tỷ , thằng ấy ấm đầu vì mê muội , nó gật đầu để em cũng gật đầu đi theo nó.

    Cứ ở nhà, ngày ngày chờ nó đi làm về ( chán chết ! ) vì thế nào cũng có lúc em rững mỡ , em lên cơn nhàm nó để bỏ nó .    Tôi thì khác , tôi thực tế hơn .
    Tôi yêu em và tôi trù cho em rất vất vả, cực nhọc trong tình yêu của tôi .
      Em càng rên rỉ bận rộn thì tôi càng  thích .
 Vì ít ra, khi bận rộn như thế , em không có thì giờ để XX với những tên rảnh rang đàn đúm xúm xít quanh em .
 Như thế, tôi yên lòng . Đây là một bài viết ác đức nhất của tôi dành cho em kể từ lúc em lọt gọn lõn vào trái tim tôi .
         Thật là đáng đời cho Em .

 đăng sơn.fr
 ( viếtTrongMộtNgàyXX ... )2.... Ừ - Thì Kệ anh -

  ..
 Kệ anh đi , em -
Hãy cứ mặc kệ anh khi mỗi lần anh thích lải nhãi như  một tên kép  mùi , khi anh nhì nhằng : " anh nhớ em " -
..
 Nhớ ở bóng chiều nhạt nhoà mỗi lần  đi ngang nhà .
 Nhớ khi  làu nhàu những điều không vừa ý khi em đổ thừa là ' Bởi , tại ' Bị  ', tại ' bận rộn ' hay là vì cái  chi chi đó ngoài ý muốn .
 Em đổ thừa gì thì kệ em .
   Anh không thể nào mặc kệ mỗi lần anh đi tìm em .
 Tìm nụ cười dính tòn têng trên môi .
 Tìm  cho bằng được một thứ mà những người nhớ nhau đi tìm .
..
 Ừ - Rồi Ừ thêm lần nữa -
( Hãy cứ mặc kệ anh khi anh nói anh nhớ em - NHIỀU ! ...)

 đăng sơn.fr
....

Aucun commentaire: