vendredi 26 juillet 2013

KHÔNG PHẢI LÀ truyện ngắn

...
 Đọc ở một Web -

 Cô nhà văn ấy viết : *
 


 

 

Tại sao em yêu anh ?

 


- Em nè, tại sao em yêu anh? Để làm gì?
- Em không bao giờ nghĩ yêu để làm gì.
- Nói anh nghe đi, tại sao em yêu anh?
- Đừng hỏi, em không có câu trả lời. Thế anh yêu em để làm gì?
- Vì anh gặp em... vì mỗi ngày viết và nhận thư...
Vì từ từ thấy hợp nhau. Chia sẻ, thân mật và cảm thấy cần có em mỗi ngày...
Vì nhiều thứ...
- Thường em không bao giờ phân tích tại sao em quen thân với người này hay người nọ. Em chỉ phân tích tại sao khi em ghét ai đó thôi.
- Và với em, ta chia sẻ nhiều thứ, từ ý nghĩ, tâm tư, ước mơ ...
Từ những điều sâu kín nhất mà không thố lộ cho người khác từ xưa đến nay.
Đặc biệt !
- Lạ thật ha anh, mình đã nói với nhau dễ dàng, những chuyện mình không nói được với người khác.
- Yes, anh bị ngã vào em. Và anh khó mà rời em.
Em hiểu vậy chứ ?
- Em hiểu, vì em biết, mình là một nửa của nhau, đã gặp nhau sau bao nhiêu năm đi lạc...

 


Nguyệt Hạ

July 25, 2013

  ____________________________________________________________

    Để khỏi lạc nhau - người ta làm gì khi bên cạnh nhau :
   
 

Aucun commentaire: