lundi 25 février 2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.

Hình ảnh đã đăng
Tui đang quạu.
Tui đang xìtrum
Tui lạnh !

Khi nào hết lạnh,hết tuyết rơi,tui sẽ có điều để viết để bớt quạu và húc á !.


2.
Trời hôm nay vẫn còn cóng,lạnh trắng xóa đường xá,vườn tược.
Có nhiều bản tin tức làm Tí Quạu càng quạu thêm.Sẵn cái đà cáu kỉnh,Tí viết tiếp ở một trang mơí của ngày 27thánghai.

Viết để con tim mình còn hơi ấm giữa trời đông ...

Có lẽ sẽ hạ hỏa....

..

1 commentaire:

Unknown a dit…

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXì trum đang làm Tí Quạu phải không?Tí Cô Nương