jeudi 27 octobre 2016

* Ở Một Chỗ Đến và Không Tìm Ai -

.

Ở Một Chỗ Đến và Không Tìm Ai -...............

Chỉ là nơi chốn yên tĩnh khi cần Viết mà thôi .


Mở trang tài khoản Fb, thấy tận cùng trên cao, có cái ô cửa đề chữ : Retrouver des AMIS ( Tìm lại Bạn Bè ) - , tò mò ngón tay để ấn vào ô cửa thì thấy e ngại - Vô cùng e ngại ! Và có thể bị kích động mà ngã lăn quay . Bạn ở đâu là trên cái danh sách dài như thế . Bạn thế nào - Ra sao ?

Sợ mình có bạn bè quá nhiều thì đâm ra hỏng chuyện .Thôi mà - Xin cứ lặng lẽ thoải mái và có chút nị gì đó để đọc cho qua ngày .
Ở một bài viết, một đoạn viết, bạn có thể gặp chút đắng trong cái vỏ bọc đường màu mè như quà giáng sinh từ tôi .
Biết đâu, sau khi đắng lè lè , tôi đâm ra ân hận để viết ngòn ngọt kiểu Ngọt Mật Chết Ruồi .


Bạn thật tình của người viết như tôi không phải là những loài ruồi bu nhặng . Họ đến với một tấm lòng cho dù ở cách xa nhau nửa bước hoặc cả ngàn cây số .
Nếu họ có lòng tìm đọc những điều tôi viết - Xin họ nhận ở tôi chỉ 4 chữ ngắn gọn :
" Cám Ơn Đã Đến " .
đăng sơn.fr
dangson.fr

...


Aucun commentaire: