mardi 26 avril 2016

* Ngồi Cạnh Nhau

..
ds-  fr.. Ngồi Cạnh Nhau
 _________________________  @nguyênhạ ngồi cạnh nhau
 Nắng đổi màu
 nắng nói với nhau
Sao ta lặng thầm ?


 Ngồi bên nhau
 sao không nói ?
Tình lặng câm
 Lặng thàm - lặng thầm .


.
...

Aucun commentaire: