dimanche 24 avril 2016

- the First Step

.Chiều xuống ....

Ngồi nghe lại bài  hát tên là Le Premier Pas ( The first Step ) . Chuyện kể về  một anh chàng rất nhút nhát khi không biết làm cách nào lại gần nàng để nói điều mình nghĩ với nàng ( Nói gì .... ? )..
 Chuyện ngộ kià ! Sao lại nhút nhát như thế kia chứ ?


 Muốn bắt đầu một chuyện tình thì cứ bạo dạn để bắt đầu .

 Cứ im ỉm ngồi gõ ngón tay trên phím dương cầm  , ngồi hát như thế thì còn khuya tình mới đến .


 Xời !
   đăng sơn.fr
   ( StepbyStep ... )....

Aucun commentaire: