jeudi 11 juin 2015

--- Mới ---

.
dangson.fr
....... Bài mới nhất của tháng 6. Để làm mới một ngày, có lẽ một ngày nào đó, tôi biến mất .

Biến và tan loãng vào một cơn mưa .
   Nắng lên ngập đường .
 Gió về ngập những cánh đồng .
 Chữ ở lại ở một trang viết .
 Chữ sẽ chơ vơ giữa dòng sông có mưa , có nắng .
 Mới để sẽ không bao giờ còn câu hỏi xưa cũ : Viết Để Làm Gì ?
 Viết thêm một lần nữa để làm gì ?
 Những Chợt Nhiên , những thế giới này không cần chữ nghĩa để đổi mới .
 Ở một chỗ nào đó . 
 Một mình để thấy mình mới - Rất Mới !

 đăng sơn.fr
....

Aucun commentaire: