mardi 2 juin 2015

- - ? -

.


 Điều Khác Biệt giữa 1 Ký Giả và Nhà Văn ._____________________________________________________________________________ Bạn đoán ra chưa để có câu trả lời ?.


Tôi có thể trả lời dùm bạn :   *   Chuyện Đuà :


    Chữ nghĩa của người mình thâm thuý vô cùng từ câu " Bút sa gà chết " !


    Ở một mớ giấy tờ , ta hay phải ký tên như sự chấp nhận , chứng thật . Khi ta ký tên vào phía dưới là ta hoàn toàn chịu trách nhiệm theo câu " bút sa gà chết "      Nếu ta lấy mảnh bằng phóng viên báo chí, ký giả thì ta phải nhìn bản mặt của ông chủ báo và liếc vào khoé mắt của lão ( hay mụ ) chủ bút để viết bài theo lập trường và quan điểm của tờ báo ( theo chiều hướng  KÝ GIẢ .... )   Ngày đẹp trời kia, tòa báo gửi bạn đi làm bản tin phóng sự .


   Thí dụ :


 - Trà trộn vào băng đảng trá hình giữa những tiêm mát xoa , tắm hơi và thực hiện bài viết kiểu phóng sự " đen "


 <   Chuyện gì xảy ra khi bạn mang bài viết về nộp cho báo ? 1. Ở toà soạn báo Lá Cải :  Chủ bút gác chân lên bàn giấy :


 -   Viết vậy à ? Chả có gì là hấp dẫn .


 Ký giả :

- Thì tôi thuật lại điều mắt thấy tai nghe .- Chuyện anh  ghi lại thì ai cũng đã biết và biết từ khuya rồi !

- Tôi phải viết ra sao ? Khi học ra trường , tôi nghĩ là mình viết bằng lương tâm mình .


 Lão chủ bút cười khẩy :
 


 - Hãy thành nhà văn .- ?????
.


 Warning - Ghi Chú :


 ( Trước khi muốn làm Nhà Văn và ký tên mình dưới bài viết , xin hãy đọc kỹ lưỡng những dòng sau )


 *


  Ngồi trước bàn phím hoặc trước tờ giấy trắng và một cây bút , có hai loại định hình :

 - 1 . Kẻ thuật  chuyện .

- 2.   Kẻ kể lại hoặc đặt ra một tình huống ....

 * Khi viết đến đây thì  biết là mình đang bị công việc đè ngộp thở .


 Tôi đành hẹn bạn đọc sẽ trở lại viết tiếp để bạn chọn giữa 2 tước hiệu Ký Giả hoặc là Nhà Văn khi bạn muốn làm Văn Học .

 Và tôi mong có 2000 đóa hoa của bạn thay cho tiền nhuận bút

 đăng sơn.fr

.

Aucun commentaire: