vendredi 20 septembre 2013

*** Cho Anh Xin ***- Bé cho anh số điện thoại kia của em
- Em cho anh từ lâu rồi  
- Còn đâu đó nhưng anh lười tìm
- Để có số anh phải hát bài "Cho anh xin số nhà,cùng cho anh xin biết tên đường và xin cho anh biết tên em luôn ..."  
- Sến lắm nha em
- No sến, em thấy bài đó dễ thương, đúng với anh bi giờ nè  
- Đọc cho anh đi, nói xong rồi cúp máy anh gọi thử số đó  
- Anh ăn gian, thôi thì hát bài khác cho em, rồi em nói 
-...

Je pense à toi
Je pense à toi
Comme une chanson
Comme la mer qui chante et ta main dans la mienne
Je pense à tes lèvres
je chante la mer
Pourque tu saches
Combien je t'aime
Combien - combien ..

...
- Hay thiệt.... Cám ơn anh. Nè số đây, em đọc nha....
m&n 

Aucun commentaire: