samedi 18 mai 2013

NÀNG

.


dangson.fr

     NÀNG.1.    Người yêu tôi nói :

" Những kẻ làm thơ như anh rất nguy hiểm ! Rung cảm khác thường !..... "


2.

Nàng nói :

" Lỡ một ngày kia,có kẻ viết chữ đẹp hơn em,duyên dáng hơn em thì................ "


3.

Nàng viết :

..... " Vì anh,em cũng yêu mưa,yêu gió,yêu cả những ngày xấu trời "


4.

Nàng mắng :

- Hình như anh có thể yêu nhiều người cùng một lúc và doạ nạt : Khi chết,trời đầy anh xuống địa ngục ,hết đầu thai.


***


Tôi khổ sở.Hết ý kiến.Và tôi hiểu tại sao ông Xuân Diệu,ông Huy Cận làm thơ tình.

Một ngày nào đó , để nàng yên lòng,tôi ngừng viết.
@nguyênsơn


 

Aucun commentaire: