mercredi 26 décembre 2012

SAU NGÀY TẬN THẾ

.SAU NGÀY TẬN  THẾ
___________________________________

   đăng sơn.fr

dangson.frThấy mình còn sống.Mừng lắm !
Tìm cái quán nước quen ,ngồi ngắm thiên hạ.Kẻ qua người lại....
Gọi ly cà  phê,lai rai ngồi viết :
Viết  một mình ở một góc tạm gọi là thiên đường trần thế

Có cần tìm một chỗ để cầu nguyện không ?
Nói vơí trời cao : May mà còn có Ngài,đời còn dễ ưa !


Mời Thượng Đế về nhà nhậu vài ly để tâm tình

Xem Thượng Đế như một người bạn song hành

Ngài rủ rỉ : Ta để cho ngươi một trí tuệ,một đôi mắt để nhìn ngắm những cái đẹp ở đời trần gian
Tĩnh vật,cõi lặng nằm trong đầu mình : Zen !
Hãy có một bạn đồng âm : Try Kỷ !

Hãy tự thấy mình,hiểu mình trên đường đời
 


 Xem đời là một trong những tấm ảnh chụp


 AMEN. 


Aucun commentaire: