CƠNMƯACŨ


Lục lại tờ báo cũ
Tên người đã nhạt nhoà
Đường mưa
cũng đã cũ
Ta và người cách xa


Lục lại cơn mưa nhỏ
Cứ tưởng mình còn mới
Mong mới lại nỗi nhớ
Như tiếng gọi ngày nào


Những buổi chiều cứ mưa
Mưa đã chỉ là mưa
Cho lòng ai hiu quạnh
Đời ta đã thừa nhau ....


. Trần.K.Sơn & đăng sơn.fr