mardi 24 avril 2012

1 - PHÒNG ẢNH - dangsonStudio

.

 *   Buổi Chiều mưa của Hoa Lá

______________________
N.Duy Toàn & đăng sơn.fr


    Ở một buổi chiều mưa,thử nhìn cây lá,hoa cỏ theo một cách thức riêng : 
  dangson.fr


  
         

â
dangson.fr__________________

Aucun commentaire: