mardi 15 septembre 2015

** Les Feuilles d' Automne..
Les vacances sont finies . Adieu la plage, goodbye les amourettes d' été .


Tout est loin comme on disait souvent :
' Loin des yeux , loin du coeur '


    D 'autre fois , il y avait une chanson  intitulée : Adieu Jolie Candy '
   Il rale, il pleure quand la petite Anglaise le quitte , et il dit " adieu, adieu '
..
 Et toi ?
-  Quelle est ta chanson pour ton amour d'été , hein ?

Je te pose la question très précise .
<  Voici ma chanson d' été pour toi :
'' Ne t'en vas pas - Oh - Non et Non .
L'été est bien terminé mais mon coeur ne part pas en vacance .
Mes feuilles d 'automne t'attendent
 La sonnerie qui  me réveille chaque matin me prévient que  l'été est fini .
 Paris se réveille sans toi n 'est plus Paris .

 Paris attend la pluie et Paris pleure .
 Que fais je sans toi , bébé ?

Que dire ?
 Les Feuilles tombent, tombent
Comme tes pas qui me quittent .Non -
 non -
 Ne t'en vas pas  - Bb ..... by dang son.fr
.........

 1 °+    Lá Thu Rơi


 Mùa nghĩ hè đã hết . từ biệt bãi biển, giã từ tình yêu chớm nở của mùa hạ

  Tất cả xa rời như người ta thường nói : " Xa mặt, cách lòng "


  Xưa kia , có một bài hát tên là " Adieu Jolie Candy "

   Chàng ta rên rĩ , khóc lóc khi nàng Anh Quốc rời chàng , và chàng nói lời chia tay .


..

 Còn em ?

   - Bài hát tình yêu vào hạ nào là của em ?

  Anh hỏi em câu hỏi  rất chính xác .  Đây là tình khúc mùa hạ cho em :
    "  Đừng  ra di , Đừng bỏ đi
    Mùa hạ vừa dứt nhưng trái tim anh không đi nghĩ hè
    Những cành lá mùa thu nơi anh chờ đợi em
    Tiếng chuông báo thức nói rằng mùa hạ đã hết
    Paris thức dậy không thấy em không còn là Paris
    Paris chờ cơn mưa và Parsi nức nở khóc

    Anh phải làm gì khi không còn em nữa - Bé ơi ?

    Nói điều chi ?

 Lá rơi vẫn rơi
Như bước chân em rời xa anh.

 Không mà -

 Đừng rời xa anh - Bb
      *   


 2 °
Đây là tình khúc mùa hạ cho em :
    "  Đừng  ra di , Đừng bỏ đi em ơi
    Mùa hạ vừa dứt nhưng trái tim anh vẫn còn ở lại
    Những cành lá mùa thu nơi anh chờ đợi em
    Có tiếng chuông báo thức nói rằng mùa hạ đã hết
    Và Paris khi thức dậy không thấy em sẽ không còn là Paris nữa
    Paris chờ cơn mưa và Paris nức nở khóc

    Anh phải làm gì khi không còn em nữa - Bé ơi ?

    Biết nói điều chi hở em ?
 Ngoài kia lá rơi vẫn rơi
Như bước chân em rời xa anh.

 Đừng em nhé !

 Đừng rời xa anh - Bb

Ban Dich by  đôngphố .
*

Aucun commentaire: