jeudi 11 décembre 2014

Je te souhaite

.dangson.fr

<      Mix - Je Te Souhaite - Natasha St.Pier
Je Te Souhaite
Je te souhaite les étoiles
Je te souhaite la lumière
Et tout le bien sans le mal
Que je n'ai pas su te faire


Chúc em nhiều sao trời

Chúc em đầy ánh sáng
Tất cả những điều tốt, cả điều xấu
Mà anh không bao giờ tặng em


Je te souhaite des voyages
Je te souhaite de partir
Vers les plus beaux paysages
Que je n'ai pas su t'offrir

Chúc em những cuộc du hành
Chúc em đi xa
 Về phía chân trời đẹp nhất
Đìều mà anh không biết tặng em


Je te souhaite d'être heureux
Et tellement d'être aimé
D'en prendre tout ce que tu peux
Et autant que tu m'as donné

Chúc em nhiều hạnh phúc
Có lắm điều thương yêu
Có được những gì có thể
Và tất cả những gì em đã trao  về anh
......

Je te souhaite tellement fort
Je te souhaite trop d'amour
Prends la vie à bras le corps
Puisque les miens sont trop courts

Je te souhaite de garder
A jamais mes 20 ans
Sans t'arrêter de rêver
Comme je l'ai fait trop longtemps

Je te souhaite tant de rires
Je te souhaite tant de temps
De fuir avant d'en souffrir
Ce que je n'ai pas su comprendre

Je te souhaite d'être heureux
Et tellement d'être aimé
D'en prendre tout ce que tu peux
Et autant que tu m'as donné

Je te souhaite tellement fort
Je te souhaite trop d'amour
Prends la vie à bras le corps
Puisque les miens sont trop courts
Sont trop courts

Je te souhaite d'être heureux
Et tellement d'être aimé
D'en prendre tout ce que tu peux
Et autant que tu m'as donné

Je te souhaite tellement fort
Je te souhaite trop d'amour
Prends la vie à bras le corps
Puisque les miens sont trop courts

Je te souhaite tellement fort
Je te souhaite trop d'amour
Prends la vie à bras le corps
Puisque les miens sont trop courts
Sont trop courts

 2.     Version 2015 - Je te Souhaite
     ___________________________  đăng sơn.fr


 Giữ lại ánh sao trời

Gói gọn tim em làm lời chúc

Anh chúc em mềm mại

Như nước chảy trên sông
Anh chúc em dịu ngọt
Như cây lá bên đường

Chúc em mỗi đêm đẹp

Từ nỗi nhớ từ anh
Gọn trong một câu hát
Kể lể chuyện chúng mình .....

   
dangson.fr


....Aucun commentaire: